Make your own free website on Tripod.com

NL FR EN

Lieve Goeminne

Home | Curriculum vitae | Pers revue | Travaux récents | Contact

 

la traduction suit

Deze kunstenares geboren in Blankenberge heeft momenteel haar atelier in Brugge. (België)
Tekenen en schilderen hebben altijd een centrale plaats gehad in haar leven. Zij is begonnen als autodidact met het borstelen van landschappen en marines.
Na één jaar besliste ze lessen te volgen aan de Stedelijke Academie te Brugge waar ze voornamelijk schilderde naar model “anatomisch schilderen”
Daar kreeg ze ondermeer les van Dhr. Johan Janssens en Robert Devriendt.
Onder invloed van de academie en haar voorliefde voor de Cobra-beweging is zij geëvoleerd naar abstracte werken.
Daarnaast heeft ze nog cursussen gevolgd in Nederland en Frankrijk.
Lieve Goeminne is door deze invloeden geëvolueerd naar een zeer persoonlijke abstracte kunstvorm en is op deze manier een polyvalente kunstenares geworden.

Lieve begint met een gedachtegoed en al schilderend evolueert het schilderij naar zijn vorm zonder de inhoud te verliezen.
De werken van Lieve Goeminne situeren zich tussen het abstracte en het figuratieve.
De figuren in haar schilderijen staan veelal in verband met relaties onder mensen.
De verhoudingen worden mild aangepakt.
Dit is emotionele kunst waarvan sterke impulsen uitgaan omdat ze met krachtige gevoelsontladingen werden gemaakt. Zij wil er een centraal punt van maken dat er een grote emotionele betrokkenheid bestaat tussen de kunstenaar, het werk en de toeschouwer.

Het onderwerp van haar werken gaat meestal over de kwetsbaarheid van de mens. De fysische en de psychische kwetsbaarheid. Daarom gebruikt ze in haar werk gaasverband dat ze in het doek kleeft en beschildert en daarin plaatst ze dan de mens centraal en belicht ze hem met Indisch geel om de belangrijkheid van de mens en het evenwicht van de mens in de maatschappij te benadrukken. Ze gebruikt ook bladgoud en lood of cement in de werken.
Maar Lieve Goeminne wil ook niet in één bepaalde kunststroming geduwd worden. Ze wil niet “in stijl” zitten. Nee, Lieve vindt dat schilderen, iedere soort , iedere stijl van schilderen – het feit van het schilderen al – een levenswijze, een levensstijl is.
Hierin ligt de vorm van haar werk, juist door de rusteloosheid is het werk van Lieve vrij. Deze kunstenares is eigenzinnig en verlangt zich niet aan te passen.
Lieve drukt uit wat diep in haar woelt, in plaats van de uiterlijke werkelijkheid te illustreren. Het onderbewuste waaruit zij haar inspiratie put, is als een vulkaan in een zeer actieve fase, de werken vloeien eruit voort als een lavastroom.
De werken zijn origineel, staan voor zichzelf, zijn krachtig opgebouwd omdat de kunstenares weet waar ze naartoe wilt.
De werken worden steeds licht opgebouwd om dat laag na laag hun eigenlijke vorm en betekenis te krijgen.
Lieve Goeminne : “ Uitgaande van de materie tracht ik te komen tot een levensexpressie in de vorm van een schilderij dat niet alleen een bouwsel is van kleur en lijnen, maar waarin een spontaan human sentiment een overwinning is op de materie en ieder esthetisch begrip.”

Ik laat mijn gedachten de vrije loop en onder de bijna automatische handeling van het schilderen begin ik me vrij te voelen.
Als ik schilder, bekritiseer ik niet wat ik gedaan heb, dat komt pas later. De suggestie die uitgaat van de materie zet de creativiteit tot werkzaamheid aan. Het is de ontmoeting met de ruwe materie die mij de vormen en de ideeën suggereert. In de stroom van een spontaan levensgevoel neemt dat wat in je leeft vorm aan. Het activeren van de scheppingsdrang zie ik als voornaamst taak.
Zoals Miro zei in 1959 : “ Ik werk als een tuinman . De dingen groeien langzaam. Mijn vormentaal ontdek ik niet plotseling. Die ontstaat bijna vanzelf. De dingen volgen hun natuurlijke loop. Ze groeien, ze rijpen.”

De kunstenares : “ Ik wil niet zozeer de dingen schilderen, maar ze doorgronden en van binnenuit begrijpen om ze zo op mijn artistieke manier te verwerken in een compositie die in evenwicht is qua vorm en kleur.”
De kunstenaar moet iets te zeggen hebben, want het is niet zijn taak om de vorm te beheersen, maar om de vorm aan te passen aan de inhoud.

Als ik werk laat ik me helemaal gaan, als ik aan een schilderij begin laat ik me, om helemaal los te komen, door de eerste impuls leiden. En dan gaat al mijn energie in het schilderij.
Lieve Goeminne is gedreven door de schilderkunst.
Zij zegt over zichzelf: “ Kunst is een confrontatie, een duel tussen je eigen gedachtewereld en het maagdelijk witte oppervlak. Het is een koortsachtig zoeken naar evenwicht tussen vorm en kleur, rust en onrust, stilte en beweging, geweld en kalmte. Mijn oeuvre behoort noch tot het volledig figuratieve, noch tot het volledig abstracte genre. Ik probeer de gulden middenweg tussen deze twee uitersten en verbindt ze met elkaar.

Het eindresultaat is een zo volmaakt mogelijke reflectie van mijn innerlijke belevingswereld.”